กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกข่า


ที่อยู่

หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

ผู้ประสานแหล่ง

นางอาภา ฟองสินธุ โทร 0879466565

จุดเด่น

การทอผ้าสีธรรมชาติจากเปลือกไม้

ประวัติความเป็นมา

-

กิจกรรม

การทอผ้าสีธรรมชาติจากเปลือกไม้