ไร่สุขสวัสดิ์


ที่อยู่

เลขที่ 7 หมู่ 6 ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้ประสานแหล่ง

นายวิวิช พวงสวัสดิ์ โทร 0899207815

จุดเด่น

แชร์ประสบการณ์บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการเกษตรและแลกเปลี่ยนความรู้กับคนรักเกษตร เช่นการปลูกไผ่, ผักหวานป่า, มัลเบอร์รี่และการแปรรูป

ประวัติความเป็นมา

เริ่มทำการเกษตรโดยคุณพ่อสะท้าน ไชยวงษ์ นำไผ่เลี้ยงที่เกิดอยู่ตามริมห้วย ตามป่า ตามเขา มาปลูกไว้ที่สวนเก็บผลผลิตได้เฉพาะฤดูฝนต่อมาลูกสาวและลูกเขยได้ศึกษาเรียนรู้การทาการเกษตรผสมผสานแบบปราณีต และแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ปัจจุบัน สวนไผ่สุขสวัสดิ์ได้มีกิจกรรมการเกษตรเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทางพ่อหลวง ทำการเกษตรธรรมชาติเพื่อลดต้นทุนและรักษาสุขภาพ ศูนย์เรียนรู้ไร่สุขสวัสดิ์เป็นศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน และเป็นศูนย์บ่มเพาะ เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) จังหวัดหนองบัวลำภู

กิจกรรม

1.การปลูกไผ่สายพันธุ์ต่าง ๆ
2.การปลูกมัลเบอร์รี่สายพันธุ์ต่าง ๆ และการแปรรูป
3.การปลูกผักหวานป่า และการแปรรูป