ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร


ที่อยู่

71 ม.12 ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ผู้ประสานแหล่ง

นางสาวขนิษฐา จันทำมา โทร 0869539997

จุดเด่น

เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่

ประวัติความเป็นมา

เริ่มจากนายวีระ แสนจิว ทำการเกษตรเชิงเดี่ยวยังไม่ทิศทาง จากนั้นได้เข้ารับการอบรมเกษตรกรรมทางเลือก หลักสูตรเกษตรกรผู้นำ และหลักสูตรเกษตรกรปราดเปรื่อง จากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองคาย จึงได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดมาทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยประยุกต์เอาหลักการทางวิชาการมาปรับใช้ในการทำการเกษตรของตนเอง จึงได้เกิดเป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรขึ้นมา

กิจกรรม

- พิธีบายศรีสู่ขวัญตามวิถีของชาวบ้าน
- การแสดงเต้นบัดสโลป
- การทำนาโยน
- ศูนย์ข้าวชุมชน
- ผักปลอดสารพิษริมแม่น้ำโขง
- ร่วมเวิร์คช็อปทำ “หมากเบ็ง”
- นมัสการไหว้พระธาตุกลางล้ำน้ำโขงด้วยกระทงดอกไม้
- เยี่ยมชมกิจกรรมองกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
- เวิร์คช็อปทำน้ำหมักชีวภาพ
- กิจกรรมสาธิตการปลูกไม้ผล และผักปลอดสารพิษ