วิสาหกิจชุมชนกาแฟขี้ชะมดท่าลี้ (เห็นอ้มอารมณ์ดี)


ที่อยู่

58 หมู่ที่ 4 บ้านนากระเซ็ง ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ผู้ประสานแหล่ง

นายทวีวงศ์ วรินทรา โทร 0817213668

จุดเด่น

กาแฟเห็นอ้ม อารมณ์ดี

ประวัติความเป็นมา

ปี 54 เกิดเหตุอุทกภัยใหญ่น้ำท่วม กทม.จึงอพยพครอบครัวขึ้นไปอาศัยอยู่บ้านภรรยาที่จังหวัดพะเยาและหลานชายได้ไปตัดหญ้าในสวนและได้ไปเจอกับลูกชะมดจึงได้นำกลับมาที่จังหวัดเลย เมื่อมาค้นหาข้อมูลพบว่าเป็นชะมดที่สามารถผลิตกาแฟเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรได้ จึงเริ่มต้นศึกษาค้นคว้าวิธีการผลิตกาแฟ ออกสำรวจพื้นที่ในจังหวัดเลย พบสวนกาแฟหลายสวนแต่กำลังจะตัดทิ้งเพราะไม่มีผู้มารับซื้อจึงได้ขอร้องเขาว่าอย่าพึ่งตัดจะมาซื้อให้ ก็ได้ดำเนินการทดลองทำกาแฟด้วยมือทุกขั้นตอน พร้อมทั้งเลี้ยงชะมดและศึกษาพฤติกรรมของเขาไปด้วย จนปี 57 ถึงได้กาแฟชะมดแก้วแรก จึงหาช่องทางจำหน่ายโดยการต่อรถลากขึ้นมาเพื่อเป็นบูทขายกาแฟ และพัฒนาต่อยอดมาเรื่อยๆ

กิจกรรม

การเลี้ยงชะมด การตากกาแฟ ตำกาแฟ บดกาแฟ คั่วกาแฟ ชงกาแฟ จิบกาแฟ