วิสาหกิจชุมชนยางพาราเหล่าทอง


ที่อยู่

65 หมู่ที่ 10 ตำบลเหล่าทอง อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

ผู้ประสานแหล่ง

นางพงษ์ลัดดา โพธิเสน โทร 0935211078

จุดเด่น

การแปรรูปหมอนจากยากพารา เดินชมสวนเมลอน

ประวัติความเป็นมา

นายธนวณิช ชัยชนะ เป็นคนคิดริเริ่มในการก่อตั้ง เพื่อพัฒนาอาชีพแก่สมาชิกผู้ปลูกยางพารา โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนการผลิตและผลผลิตมีคุณภาพอันจะส่งผลให้สมาชิกเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือนจึงชักชวนญาติพี่น้องเพื่อนบ้าน ที่มีปัญหาและความต้องการเหมือนกัน ร่วมกันจัดตั้งและระดมหุ้น เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยการส่งเสริมและสนับสนุนของเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอโซ่พิสัย ให้กลุ่มฯสามารถเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต รวมถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำยางพารา รวมถึงการปลูกผักและเมลอนปลอดสารพิษ เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิก

กิจกรรม

ช็อป ชิม ชม การแปรรูปหมอนจากยากพารา เดินชมสวนเมลอน มะเขือเทศเชอรี บัตเตอนัท แปลงผักปลอดสารพิษและพักจิบเมลอนปั่นคาราเมลและกาแฟตามชอบรวมถึง เค้กโฮมเมด