เกษตรพอเพียงฟาร์มกบสุวิชัย


ที่อยู่

127 หมู่ที่ 2 ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

ผู้ประสานแหล่ง

นายทีระศักดิ์ ยะหัวดง โทร 0831499616

จุดเด่น

การเลี้ยงกบ

ประวัติความเป็นมา

เริ่มดำเนินการก่อตั้งปี 2547 ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและได้รับการอบรมหมู่บ้านotop นวัตวิถี ปี 2561 ได้ร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวกับพัฒนาชุมชน

กิจกรรม

การขายพันธุ์กบ
การเลี้ยงลูกอ๊อดและการตลาด