วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกสับปะรด GI ตำบลโนนตาล


ที่อยู่

หมู่ 4 ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ผู้ประสานแหล่ง

นางสุกัลยา ยะสะกะ โทร 0818714129

จุดเด่น

สับปะรด GI

ประวัติความเป็นมา

เมื่อประมาณ ปี 2518 อ.ท่าอุเทนได้นำสับปะรดจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาทดลองปลูกในตำบลโนนตาลและได้แพร่หลายในเขตหมู่บ้านข้างเคียงจำนวนมาก เพราะมีรสชาติหวาน สีเหลืองเข้มเหมือนน้ำผึ้ง เปลือกบาง ตาตื้น จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI

กิจกรรม

กิจกรรมการเรียนรู้การปลูกสับปะรด การแปรรูปสับปะรด