แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพบ้านพันนา


ที่อยู่

เลขที่ 135 หมู่ที่ 1 บ้านพันนา ตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ผู้ประสานแหล่ง

นางคำพูล สุราชวงศ์ โทร 0951692633

จุดเด่น

ลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายย้อมคราม

ประวัติความเป็นมา

สืบทอดภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษ เพิ่มเติมเอกลักษณ์ที่สุดยอดของผ้าฝ้ายย้อมครามบ้านพันนาให้โดดเด่นสวยงามมีคุณค่าดีต่อสุขภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลวดลายเป็นที่นิยมและทออย่างสม่ำเสมอได้เนื้อผ้าฝ้ายมีคุณภาพ ทอจากมือ ประทับใจเสมอเมื่อสวมใส่ นอกจากผ้าแล้วยังมีกิจกรรมการเกษตร วิสาหกิจชุมชน จึงพร้อมเพรียงเพาะเห็ดหลากหลาย เพื่อเป็นอาชีพเสริม เพิ่มรายได้อีกทั้งยังทำเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นอีกหนึ่งช่องทางวิสาหกิจชุมชนจะอยู่ได้อย่างยั่งยืน

กิจกรรม

ผลิตผ้าฝ้ายย้อมคราม
ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายย้อมคราม
การย้อมคราม
การทอผ้าคราม
การเพาะเห็ด