แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่สกลนคร


ที่อยู่

เลขที่ 282 หมู่ที่ 3 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ผู้ประสานแหล่ง

นางสาวนงคราญ พุ้ยมอม โทร 0945499597

จุดเด่น

ชุมชนที่มีรายได้ และรายจ่ายที่สมดุลกัน

ประวัติความเป็นมา

อดีตที่ผ่านมาคุณพ่อคุณแม่ทำการเกษตรในเรื่องของการเพาะปลูกเก่งมาก แต่มีปัญหาของการแปรรูปไม่เป็น การตลาดไม่เป็น จึงส่งผลทำให้ผลผลิตออกมานั้นคุณภาพดี แต่ราคาถูก ทำให้เกษตรกรมีความเดือดร้อนยากจนมาจนถึงทุกวันนี้ นาย สิทธิศักดิ์ พุ้ยมอม จึงได้ตัดสินใจกลับมาทำการเกษตรอย่างเต็มตัวเป็นแกนนำในการทำการเกษตรแบบใหม่ ที่เรียกว่า ปลูกเก่ง ปลูกเป็น ผลผลิตดีมีคุณภาพแล้ว สิ่งที่สำคัญต้องรู้จักขายเป็น ทำธุรกิจการขายเป็น โดยการขายจะต้องควบคู่กับจริยธรรม และศีลธรรม จึงจะทำให้ตัวเราและชุมชน มีกิน มีแจก มีใช้ และมีขายอย่างยั่งยืน เกิดรายได้ และรายจ่ายที่สมดุลกัน

กิจกรรม

1.ปลูกข่าเหลือง
2.ปลูกตะไคร้
3.ปลูกมันหวานญี่ปุ่นในร่องสวนกล้วย
4.ปลูกฟักทอง
5.ปลูกฝรั่งกิมจู