วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกและแปรรูปสมุนไพรอินทรีย์ ไร่พารวย


ที่อยู่

บ้านโนนตาล หมู่ 5 ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ผู้ประสานแหล่ง

นายธนพัฒน์ เที่ยงภักดิ์ โทร 0985859899

จุดเด่น

ชื่นชมกับธรรมชาติชานเมือง และกิจกรรมคิดส์แคมป์

ประวัติความเป็นมา

เป็นแหล่งพักผ่อน ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ใกล้ตัวเมือง และเป็นตลาดเกษตรกรที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม เป็นลานวัฒนธรรมการวื่งว่าว หลังฤดูเก็บเกี่ยว

กิจกรรม

ชื่นชมกับธรรมชาติชานเมือง และกิจกรรมคิดส์แคมป์ ผู้ปกครองสามารถร่วมกิจกรรมกับเด็กได้ เช่น การลุยโคลนจับปลา การห่อขนม การทำว่าว ฯ