วิสาหกิจชุมชนไพหญ้าแฝกและเกษตรผสมผสาน ไร่เขยหล่าหมื่นแก้ว


ที่อยู่

บ้านหนองโดน หมู่ 6 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

ผู้ประสานแหล่ง

นางสาวเสาวภา หมื่นแก้ว โทร 0854602660

จุดเด่น

เกษตรทฤษฎีใหม่

ประวัติความเป็นมา

แหล่งท่องเที่ยวเกษตรทฤษฎีใหม่ ไร่เขยหล่าหมื่นแก้วตั้งอยู่ในตำบลนาภู อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม บริเวณล้อมรอบด้วยไร่มันสำปะหลัง และไร่อ้อย จึงเป็นเพียงพื้นที่เดียวที่เขียวชอุ่มตลอดเวลา ทุกฤดูกาล และเป็นแหล่งรวบรวมสายพันธุ์กล้วยแปลกที่หายาก ต่างๆ ราคาตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักหมื่นบาท ต่อหน่อกล้วยเพียงหนี่งหน่อ และการแปรรูปกล้วยในรูปแบบต่างๆ ทั้งเป็นอาหารและเป็นยา พร้อมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมผลิตกล้วยเพื่อจำหน่ายในนาม Cluster กล้วย

กิจกรรม

เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านวิถีเกษตรผสมผสาน
ด้านวัฒนธรรมงานไหม
การแปรรูปผลผลิตจากกล้วย
การจัดการเกษตรชีววิธี