ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 1 จังหวัดชลบุรี


ที่อยู่

229 ม.4 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

ผู้ประสานแหล่ง

นางสาวพัชรดา ทองลา โทร 0847421923

จุดเด่น

มาสัมผัส กับแปลงเกษตรผสมผสาน จุดสาธิตต่างๆมากมาย จุด Land mark ที่จัดไว้ให้นักท่องเที่ยวได้มาถ่ายรูปเช็คอินกันอีกด้วย... มาที่นี่ครบ จบ ในที่เดียว

ประวัติความเป็นมา

ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 1 จังหวัดชลบุรี เป็นหน่วยงานส่วนกลางของกรมส่งเสริมการเกษตร แต่มาปฏิบัติงานในภูมิภาค อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกองขยายพันธุ์พืช มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตต้นพันธุ์พืชและการผลิตพืชอีกหลายชนิด ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีด้านการเกษตรสู่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป รวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ได้ศึกษาเรียนรู้วิทยาการด้านการเกษตรที่ได้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลิน

กิจกรรม

- ชมแปลงไม้ดอกไม้ประดับ แปลงกล้วยไม้
- แปลงเกษตรผสมผสาน
- จุดเลี้ยงผึ้ง ชันโรง เป็นการสาธิตการเลี้ยงชันโรง ทั้งวิธีการเลี้ยง การเก็บน้ำหวานจากรังชันโรง พร้อมทั้งมีเอกสาร แผ่นพับ และโปสเตอร์
- จุดสาธิตการผลิตน้ำส้มควันไม้
- การผลิตพันธุ์พืชโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย (การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ)
- จุดสาธิตการปลูกมะนาวในวงบ่อ
- จุดถ่ายรูป จะเป็นจุดที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว เพื่อชื่นชมความงามของทุ่งทานตะวันและทุ่งดอกดาวเรือง พร้อมทั้งมีการเก็บลูกหม่อนสดๆจากต้น และถ่ายรูปกับจุด land mark เป็นที่ระลึก