วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงผึ้งชันโรงบ้านเกาะแลหนัง ฟาร์ม (stingless bees)


ที่อยู่

63 หมู่ 3 ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

ผู้ประสานแหล่ง

นายธีระนันต์ เวชประพันธ์ โทร 0862702271

จุดเด่น

คิดถึงชันโรง คิดถึงตราบ้านเกาะแลหนัง

ประวัติความเป็นมา

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงผึ้งชันโรงบ้านเกาะแลหนัง ฟาร์ม (stingless bees) เกิดขึ้นโดยการรวมตัวของสมาชิกที่ประกอบอาชีพประมง แต่มีอุปสรรคเกี่ยวกับพายุทำให้ขาดรายได้ในช่วงนั้น ทางกลุ่มจึงคิดที่จะสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน สร้างความรู้ให้แก่สมาชิก สร้างความรักสามัคคีของสมาชิกในชุมชน รวมทั้งสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ โดยเน้นการเลี้ยงผึ้งชันโรงแบบธรรมชาติ ตัวผึ้งชันโรงหาอาหารโดยกินน้ำหวานจากดอกพวงชมพูมาจากมาเลเซีย และดอกของป่าโกงกาง โดยปรับปรุงตัวน้ำผึ้งชันโรงเป็นที่ต้องการของตลาดและกลุ่มยังเล็งเห็นในการเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนจึงได้จึงได้ทำเป็นแหล่งท้องเที่ยวเชิงเกษตร และได้ประชาสัมพันธ์วิถีชีวิตของบ้านเกาะแลหนัง

กิจกรรม

ล่องเรือชมระบบนิเวศน์ ป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ และเที่ยวชมวิถีชีวิตชุมชนคนบ้านเกาะแลหนัง
กิจกรรมให้ทำงมหอยนางรม หอยขาว หอยตาควาย และชิมอาหารทะเลสดๆ จากทะเลสะอาด รสชาติอร่อย ชมทะเลแหวกแห่งเดียวในสงขลา และชมหิ่งห้อย พักค้างคืน โฮมสเตย์โดยได้เรียนรู้ในการดำเนินชีวิตของคนบ้านเกาะแลหนัง ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงผึ้งชันโรงบ้านเกาะแลหนัง ฟาร์ม (stingless bees)รับประทานอาหารทะเลสด และช๊อปผลิตภัณฑ์ชุมชนติดไม้ติดมือก่อนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ