วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรทำไร่บ่อแก้ว หรือ สวนดอยแก้ว


ที่อยู่

103/5 หมู่ 5 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ประสานแหล่ง

นายรัตนชัย รัตนชัยประสิทธิ์ โทร 0870717866

จุดเด่น

สวนสตรอเบอรี่อินทรีย์ 100% จำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสตรอเบอร์รี่ จำหน่ายกล้าไหลสตรอเบอรี่พันธุ์ดี ดูแลด้วยผู้เชียวชาญ

ประวัติความเป็นมา

สวนดอยแก้วเป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) โดยปราชญ์ชาวบ้านบ้าน นายวิทยา นาระต๊ะ ที่นี่ทำการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งยังเลือกที่จะทำไร่แบบเกษตรอินทรีย์ จึงทำให้ผลผลิตสตรอว์เบอร์รี่และพืช ผักผลไม้อื่นๆ ปลอดสารพิษ ปลอดภัยทั้งผู้บริโภคและผู้ผลิต นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชมก็จะได้สูดอากาศที่บริสุทธิ์ สัมผัสกับธรรมชาติอย่างแท้จริง

กิจกรรม

* ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)อำเภอสะเมิง
* แหล่งรวบรวมพันธุ์สตรอว์เบอร์รี่ ได้แก่ พันธุ์พระราชทาน 60,72,80,329