กลุ่มอนุรักษ์ส่งเสริมอาชีพบ้านบากันเคย


ที่อยู่

110 หมู่ที่ 3 ตำบลตันหยงโป อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ผู้ประสานแหล่ง

นางบุหงา อุเส็น โทร 0824344295

จุดเด่น

กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมลงมือทำหลากหลาย

ประวัติความเป็นมา

ชื่อหมู่บ้าน “บากัน” ซึ่งเป็นภาษามาลายู แปลว่า “ที่พัก” ที่หลบฝน หลบพายุของชาวประมง ส่วน “เคย” เป็นภาษาไทยถิ่นใต้แปลว่า “กะปิ” ดังนั้น “บากันเคย” จึงหมายถึงที่พักเพื่อทำกะปิ สอดคล้องกับอาชีพของชาวบ้านในสมัยนั้นเพราะชาวบ้านมีอาชีพรุน(จับ) กุ้งเคย เพื่อนำมาทำกะปิ จึงเรียกชื่อหมู่บ้านว่า “บากันเคย” ชุมชนบากันเคยเป็นชุมชนขนาดเล็กซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลตันหยงโป เป็นตำบลนำร่องพัฒนาเศรษฐกิจ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าชายเลน สภาพป่ายังคงความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ปัจจุบันได้จัดตั้งเป็นรีสอร์ทชุมชนด้านการท่องเที่ยว

กิจกรรม

มีบ้านพักและกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมลงมือทำหลากหลายกิจกรรมด้วยและและมีการล่องเรือไปเที่ยวชมสันหลังมังกร ตลอดกิจกรรมดำน้ำชมปะการัง