ท่องเที่ยวเชิงเกษตรถ้ำภูผาเพชร


ที่อยู่

76/1 บ้านควนดินดำ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

ผู้ประสานแหล่ง

นางประจวบ คงแก้ว โทร 0810843426

จุดเด่น

กิจกรรมเรียนรู้/สาธิต หลากหลาย

ประวัติความเป็นมา

เดิมชมรมภูผาเพชรโฮมสเตย์และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ได้มีการดำเนินกิจกรรมท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน และสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน โดยการนำของดี อัตลักษณ์ชุมชน และวิถีชีวิตของคนชุมชน มาสร้างเป็นจุดเด่นทางการท่องเที่ยว ให้มีความสอดคล้องกับบริบทของชุมชนที่อยู่ในพื้นที่อุทยานธรณีสตูล โดยมีถ้ำภูผาเพชรเป็นจุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยว

กิจกรรม

การนำชมถ้ำภูผาเพชร
ชมพิพิธภัณฑ์บ้านรากไม้
ชมวิถีชีวิตของชาวชนเผ่ามันนิ
กิจกรรมล่องเรือถ้ำเจ็ดคต
กิจกรรมเรียนรู้/สาธิต การทำขนมพื้นบ้าน
กิจกรรมเรียนรู้/สาธิต การกรีดยางพารา
กิจกรรมเรียนรู้/สาธิต การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
กิจกรรมเรียนรู้/สาธิต การเก็บน้ำผึ้งป่า
กิจกรรมเรียนรู้/สาธิต การเก็บแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
กิจกรรมเรียนรู้/สาธิต การเพ้นท์เสื้อ/เพ้นท์ร่ม
การเก็บผลผลิตจากแปลงเพื่อการประกอบอาหาร
ที่พักแบบโฮมสเตย์