วิสาหกิจชุมชนชีววิถี ตำบลน้ำเกี๋ยน


ที่อยู่

130 ม.4 ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

ผู้ประสานแหล่ง

นางนัทราพร ชัยวร โทร 0835680096

จุดเด่น

เราคือผู้ผลิต เครื่องสำอางสมุนไพร และผลิตภัณฑ์สมุนไพรหลายรายการ

ประวัติความเป็นมา

ชุมชนชีววิถีเป็นชุมชนที่ผลิตเครื่องสำอางสมุนไพร โดยนำสมุนไพรที่มีอยู่ในชุมชนมาผลิตเพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน และมีการส่งเสริมการปลูกสมุนไพร

กิจกรรม

1.เดินชมแปลงสมุนไพร
2.มีการสาธิตและทำลูกประคบสมุนไพร
3.นักท่องเที่ยวสามารถนวดตัวด้วยสมุนไพร