วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยววิถีเกษตรบ้านนาคูหา


ที่อยู่

9/1 หมู่ที่ 5 ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ผู้ประสานแหล่ง

นายสว่าง สีตื้อ โทร 0969824460

จุดเด่น

สัมผัสและใกล้ชิดกับธรรมชาติ เรียนรู้การทำห้อม

ประวัติความเป็นมา

แหล่งโอโซนชั้นดี ติดอันดับ 1 ใน 7 ของประเทศไทย หมู่บ้านกลางขุนเขา มีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม มีแหล่งต้นน้ำที่อุดมสมบูรณ์ ก่อให้เกิดวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและเป็นธรรมชาติ ทำให้หมู่บ้านแห่งนี้มีความน่าสนใจ อำเภอเมืองแพร่จึงจัดให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวบ้านนาคูหา

กิจกรรม

1) กิจกรรมเรียนรู้กระบวนการทำห้อม ตั้งแต่ปลูกจนถึงการแปรรูป
2) กิจกรรมการเก็บใบชาและแปรรูปการชาอัสสัม(ชาเมี่ยง)
3) กิจกรรมการกิ่วเตาและการแปรรูปเตา