วิสาหกิจชุมชนแก้วมังกรตำบลบ้านถิ่น


ที่อยู่

56/1 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ผู้ประสานแหล่ง

นายฤชภูมิ ถิ่นฐาน โทร 0810294134

จุดเด่น

ครบเครื่องเรื่องแก้วมังกร

ประวัติความเป็นมา

แหล่งปลูกแก้วมังกรมากที่สุดในจังหวัดแพร่ กว่า 800 ไร่ ได้รับมาตรฐาน GAP มีการดูแลแก้วมังกรตั้งแต่การเตรียมต้น หลังการเก็บผลผลิต จนต้นออกดอก ออกผล ทำให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพดี นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวไทลื้อ ซึ่งบ้านถิ่นเป็นถิ่นไทลื้อแห่งเดียวของจังหวัดแพร่ เข้ากับการท่องเที่ยววิถีเกษตรกร

กิจกรรม

1) กิจกรรมเรียนรู้กระบวนการปลูกแก้วมังกร
2) กิจกรรมการแปรรูปแก้วมังกรอบแห้ง