แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนบ้านผาบ่อง


ที่อยู่

เลขที่ 12/3 หมู่ที่ 1 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้ประสานแหล่ง

นายสว่าง กิตติเลิศ โทร 0800572123

จุดเด่น

พัฒนาชุมชน ด้วยมิติทางวัฒนธรรม อย่างยั่งยืน

ประวัติความเป็นมา

บ้านผาบ่อง เดิมตั้งอยู่บริเวณทิศตะวันตกของฝายห้วยตำข่อน ปัจจุบันบริเวณเขื่อนผาบ่อง ซึ่งตามความหมายว่าความแข็งแกร่งของหมู่บ้านเหมือนหิน และคำว่า “บ่อง” ช่องเขาที่สามารถผ่านไปได้หรือเข้า – ออกได้ ซึ่งหมายความว่า ช่องทางแห่งความสำเร็จทุกอย่าง ทั้งสองคำรวมกันหมายถึง หมู่บ้านที่มีความแข็งแกร่งดั่งภูผา สามารถผ่านพ้นอุปสรรคสู่ความสำเร็จทุกประการ

กิจกรรม

1. ดูพระอาทิตย์ขึ้น ณ จุดชมวิวผาบ่อง
2. ชมวัดผาบ่องใต้
3. ชมวัดผาบ่องเหนือ
4. ชมสะพานข้าวก้าวเพื่อสุขภาพ
5. ชมศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทใหญ่ “เฮินไต”
6. อาบน้ำแร่ผาบ่อง
7. ชมการสาธิตการทำกุ๊บไต
8. ชมการสาธิตการคั่วถั่วต่างๆ
9. ชมสาธิตการตอกน้ำมันถั่วลิสง
10. ชมการทอผ้ากระเหรี่ยง/ จักสาน/ ปานซอย
11. ชมกาดซอกจ่า (มีทุกเย็นวันศุกร์ และเสาร์)