แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านหัวฮะ


ที่อยู่

128 ม.2 ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้ประสานแหล่ง

เยาวลักษณ์ และสุพิน โทร 063-1156186

จุดเด่น

ที่พักแบบโฮมสเตย์ วิถีคนปาเกอญอ พอเพียง อนุรักษ์วัฒนธรรม ธรรมชาติ

ประวัติความเป็นมา

บริบทหมู่บ้านมีทรัพยากร ท่องเที่ยวได้ตลอดปี

กิจกรรม

ทุ่งบัวตอง
น้ำตก
พระธาตุ
ชมวิถีชีวิตชนเผ่าปาเก่อญอ