แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านแพมบก


ที่อยู่

บ้านแพมบก หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้ประสานแหล่ง

นายบุญอนันต์ เหล่อโพ โทร 0892618986

จุดเด่น

การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านแพมบก

ประวัติความเป็นมา

หมู่บ้านแพมบกเป็นหมู่บ้านชาวไทยใหญ่ ขนาดเล็กๆ กลางหุบเขา ประกอบอาชีพทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านแพมบกคือ สะพานบุญโขกู้โส่ สองฟากฝั่งทางเดินจะเป็นนาข้าวสุดกว้างไกล ซึ่งถือว่าเป็นสะพานไม้ไผ่อีกแห่งหนึ่งที่มีความสวยงามและยาวมาก เมื่อต้นปี พ.ศ.2559 แล้วจึงมีการจัดทำที่พักแบบโฮมสเตย์ การจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายการท่องเที่ยวต่างๆ เช่น กลุ่มผลิตไม้กวาดปุ๋มเป้ง กลุ่มทำข้าวเกรียบ กลุ่มทำน้ำพริกคั่วทราย กลุ่มผลิตข้าวกล้อง

กิจกรรม

- กิจกรรมเกี่ยวกับการผลิตข้าว (ตรงกับฤดูผลิตข้าวนาปี) เช่น การหว่านกล้า การถอนกล้า การดำนา การเกี่ยวข้าว การตีข้าว
- การทำไม้กวาดปุ๋มเป้ง
- การทำข้าวเกรียบ
- การทำน้ำพริกคั่วทราย
- การเก็บผักปลอดภัยจากสวน