แพเขื่อนกิ่วลมสำเภาทอง


ที่อยู่

34 ม.9 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ผู้ประสานแหล่ง

นางอำพรรณ์ อินทร์ดี โทร 0856944030

จุดเด่น

ล่องแพธรรมชาติ

ประวัติความเป็นมา

เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเหนือเขื่อนกิ่วลม แบบวิถีธรรมชาติเป็นอาชีพครอบครัว มีการประมงในพื้นที่ ทำแพปลา

กิจกรรม

ล่องแพธรรมชาติ
หมู่บ้านประมง
แพปลา