ทาปันรักษ์ Workshop & Farmstay


ที่อยู่

80/1 หมู่ที่ 1 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

ผู้ประสานแหล่ง

นางสาวกรรณิการ์ ตันเส้า โทร 0958160544

จุดเด่น

ปันรักด้วยวิถีอินทรีย์

ประวัติความเป็นมา

ทาปันรักษ์ Workshop & Farmstay เกิดขึ้นจากใจรักในการทำเกษตร และการได้น้อมนำหลักการทรงงานของในหลวงรัชการที่ 9 มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ประกอบกับจากการตรวจสารเคมีในเลือดแล้วมีความเสี่ยงในระดับสูง จึงเริ่มจากปลูกของที่ตนเองชอบรับประทานภายในฟาร์มและปลูกมาเรื่อยๆ เหลือรับประทานก็มีการแบ่งปันให้เพื่อนบ้าน ต่อมาก็มีแนวคิดว่าน่าจะปรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้ เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่มีความสนใจการทำเกษตรอินทรีย์ได้มาเรียนรู้การทำเกษตรและพักผ่อนรับบรรยากาศที่บริสุทธิ์

กิจกรรม

กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยจะมีกิจกรรมให้บริการนักท่องเที่ยว 3 ส่วน ได้แก่
1. กิจกรรม Workshop หลากหลายชนิด เช่น การเรียนรู้วิถีชีวิตการทำเกษตรอินทรีย์ การทำพิชซ่าเตาดินการแปรรูปผลิตภัณฑ์อินทรีย์ การทำแยมกระเจี๊ยบ การทำโยเกิร์ต หรือตามความต้องการของลูกค้าที่ต้องการเรียนรู้
2. บริการที่พัก Farmstay
3. บริการอาหารในฟาร์มอินทรีย์
4. ปั่นจักยานท่องเที่ยวเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ และแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง