ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช


ที่อยู่

58 หมู่ที่ 5 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้ประสานแหล่ง

นายจตุภูมิ สังเกต โทร 0817381035

จุดเด่น

ศึกษาและเรียนรู้อาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้

ประวัติความเป็นมา

ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๔ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นแหล่งเรียนรู้และรวบรวมแปลงพ่อแม่พันธุ์พืชสำหรับการขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดี ได้แก่ แปลงพันธุ์มะพร้าว ส้มโอทับทิมสยาม ไผ่ ทุเรียน อ้อยคั้นน้ำ และแปลงพันธุ์กล้วย รวมถึงมีห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อพืช มีโรงเรือนอนุบาลต้นพันธุ์พืชจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อ

กิจกรรม

1.การบรรยายความรู้ด้านการเกษตร
2. การสาธิตการขยายพันธุ์พืช
3. ศึกษาและเรียนรู้อาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้