แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีและวัฒนธรรมบ้านหาดเสลา


ที่อยู่

11/1 ม.3 บ้านหาดเสลา ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

ผู้ประสานแหล่ง

นายทรงศักดิ์ เฉลิมฤทธิ์ โทร 0932457930

จุดเด่น

พื้นที่แห่งการท่องเที่ยวและพักผ่อน

ประวัติความเป็นมา

เป็นดินแดนเสร็จประพาสต้น ชุมชน 2 ศาสนา 6 วัฒนธรรม เลิศล้ำอาหารทรงโปรด ศิลปะนาอีฟวิจิต แดนดินถิ่นมะลิขาวสะพรั่ง ฝรั่งอร่อย ถิ่นศาสตร์พระราชา

กิจกรรม

1.การแปรรูปมะม่วง
2.ทำน้ำฝรั่ง
3.เทศกาลกวน
4.เทศกาลกิน