วิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบ้านหนองเนิน


ที่อยู่

เลขที่ 123 หมู่ที่ 4 บ้านหนองเนิน ตำบลหัวถนน อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

ผู้ประสานแหล่ง

นางวันเพ็ญ สมแก้ว โทร 0912968579

จุดเด่น

นักท่องเที่ยวสามารถมาเรียนรู้และเก็บผลผลิตได้เอง

ประวัติความเป็นมา

เริ่มแรกปลูกพืชตามฤดูกาลทั่วไป ทำให้ขายผลผลิตไม่ได้ราคาเป็นหนี้สิน จึงวางแผนการตลาดนำการผลิตมาปรับใช้ และปลูกพืชเศรษฐกิจใหม่ เช่นเมล่อน ข้าวโพดหวานแดง ข้าวโพดสายพันธุ์จากประเทศญี่ปุ่น สามารถขายได้ราคาดี ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรกร และนักท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้มาเยี่ยมชมและศึกษาหาความรู้

กิจกรรม

การปลูกเมล่อน
มะเขือเทศทานสดสายพันธุ์ต่างประเทศในโรงเรือน
มะเขือเทศสีดา
นักท่องเที่ยวสามารถมาเรียนรู้และเก็บผลผลิตเองได้
มีมุมถ่ายรูป