ทุ่งดอกกระเจียวยักษ์ เขาโล้น


ที่อยู่

หมู่ที่ 6 ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ผู้ประสานแหล่ง

นายเศรษฐ์ฐกรณ์ นาศพัฒน์ โทร 0617949692

จุดเด่น

กระเจียวบานที่บ้านเขาโล้น

ประวัติความเป็นมา

เกิดจากผู้นำชุมชน ผู้นำธรรมชาติ ร่วมกับประชาชนและส่วนราชการช่วยกันพลิกฟื้นป่าบ้านเขาโล้น จนกลายเป็นป่าที่สมบูรณ์ เป็นแหล่งอาหารของชุมชน พืชสมุนไพร และมีดอกกระเจียวยักษ์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ จนพัฒนาเป็นป่าชุมชน คณะกรรมการป่าชุมชนได้เปิดให้มีการขึ้นไปชมดอกกระเจียวยักษ์ และได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดพิจิตร

กิจกรรม

- เส้นทางเดินชมป่ากระเจียวยักษ์บนเขาโล้น
- ยิงกระสุนเมล็ดพันธุ์พืช