บ้านทับเกวียนทอง


ที่อยู่

ตำบลบึงบัว อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

ผู้ประสานแหล่ง

นายสุภัทร์ จันทวงค์ โทร 082101 9979

จุดเด่น

เกษตรผสมผสาน

ประวัติความเป็นมา

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านทับเกวียนทอง หมู่ที่ 13 ตำบลบึงบัว อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับวิถีชีวิตแบบพอเพียง และการทำการเกษตรแบบดั้งเดิม ปัจจุบันหมู่บ้านสมาชิกเป็นแปลงใหญ่กระบือ ทำให้ชาวบ้านในชุมชนได้มีแนวคิดที่จะพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยใช้กระบือเป็นพาหนะในการนำนักท่องเที่ยวเยี่ยมชมหมู่บ้าน

กิจกรรม

1 กระบือเป็นพาหนะในการนำนักท่องเที่ยวเยี่ยมชมหมู่บ้าน
2 จุดเรียนรู้เรื่อเศรษฐกิจพอเพียง
3 จุดเรียนรู้ทำสินค้าแปรรูป เช่น น้ำพริก ไข่เค็ม