กลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำบลจอมทอง


ที่อยู่

หมู่ 8 ตำบลจอมทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ผู้ประสานแหล่ง

นางสาวฐิติมา กลางจิตร์ โทร 0868293452

จุดเด่น

ท่องเที่ยวเชิงเกษตรหลากหลาย

ประวัติความเป็นมา

ตำบลจอมทองเป็นตำบลที่ประชาชนมีอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก สามารถเรียนรู้การทำสวนเกษตรแบบดั้งเดิมทีหาดูได้ยากในจังหวัดพิษณุโลก เช่น สวนลุงเยาว์ สวนพูณทรัพย์ สวนผู้ใหญ่ปัทมา เป็นต้น สวนต่าง ๆ เหล่านี้ ยังคงดำรงวิธีการทำเกษตรแบบเดิม ปลอดสารเคมี นอกจากวิธีการทำเกษตรแบบดั้งเดิมแล้ว นักท่องเที่ยวยังสามารถเรียนรู้วัฒนธรรม อาหารรสชาติดั้งเดิมของคนจอมทอง นอกจากนี้สิ่งที่นักท่องเที่ยวพลาดไม่ได้ คือ จุดกำเนิดของเมืองสองแคว คือ บริเวณหน้าวัดเกาะแก้ว ที่แม่น้ำน่านและแม่น้ำแควน้อยมา บรรจบกัน จนทำให้เกิดเป็นแม่น้ำสองสีอย่างชัดเจน

กิจกรรม

วัดเกาะแก้ว ที่อยู่ : ม.4 ตำบลจอมทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก
หาดหน้าวัดเกาะแก้ว ที่อยู่ : ม.4 ตำบล จอมทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก
ต้นมะขามอายุมากที่สุด ที่อยู่ : ม.2 ตำบล จอมทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก
วัดท่าตะเคียน พิพิธภัณฑ์วัดท่าตะเคียน ที่อยู่ : ม.3 ตำบล จอมทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก
สวนผลไม้ในตำบลจอมทอง สวนลุงเยาว์ ที่อยู่ : ม.9 ตำบล จอมทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก
สวนนางบูณทรัพย์ ที่อยู่ : ม.9 ตำบล จอมทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก
สวนนางสงวน ที่อยู่ : ม.9 ตำบล จอมทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก
สวนลุงเสม แปลงเกษตรเรียนรู้ ที่อยู่ : ม.1 ตำบลจอมทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก
สวนผู้ใหญ่ปัทมา ที่อยู่ : ม.3 ตำบล จอมทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก
กลุ่มทำไข่เค็มเห็ดนางฟ้าและเศรษฐกิจพอเพียง ที่อยู่ : ม.1 ตำบลจอมทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก
สวนโบราณ สวนปลูกไผ่ ที่อยู่ : ม.4 ตำบลจอมทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก
สวนโบราณ ที่อยู่ : ม.5 ตำบลจอมทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก
กลุ่มทำขนม ปลูกสวนพริก ที่อยู่ : ม.6 ตำบลจอมทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก
มูลนิธิเพียงไทยNGO อนุลักษณ์พรรณพืช สวนโบราณ ที่อยู่ : ม.7 ตำบลจอมทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก