กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านผารังหมี


ที่อยู่

หมู่ 3 ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

ผู้ประสานแหล่ง

ผู้ใหญ่จันที ชมภูมี โทร 0892690301

จุดเด่น

บ้านผารังหมี ชุมชนอารมณ์ดี

ประวัติความเป็นมา

บ้านผารังหมีอยู่ที่ ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก แต่คนที่มาตั้งรกรากที่นี่ส่วนใหญ่เป็นคนอีสานที่อพยพ หนีน้ำท่วมมาตั้งแต่ปี 2520 ซึ่งเอกลักษณ์ของคนบ้านผารังหมี ที่กลายมาเป็นจุดขาย ทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน “ชื่อ ‘ผารังหมี’ ไปถามผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้าน อายุ 103 ปี แกเล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนเคยมีพรานมาล่าสัตว์แล้วเห็นหลังหมีหลัดๆ ตรงแหล่งน้ำกลางหมู่บ้านเลยเป็นที่มาของชื่อ ‘ผาหลังหมี’ พอรองนายกฯ อัมพร จันทรวิจิตร เดินทางมาเปิดโรงเรียน เมื่อปี 2520 แกแนะนำให้เปลี่ยนชื่อเป็น ‘ผารังหมี’ เพราะคำว่ารังมีความหมายดีกว่า อาจหมายถึงการรวมตัวกันของคนในหมู่บ้านด้วย”

กิจกรรม

ทอเสื่อ
ทอผ้า
โรงสีข้าวชุมชน
การแปรรูปข้าวสาร
การนำ reuse ขยะหรือของเหลือใช้