วิสาหกิจชุมชนส้มโอหวาน บ้านคลองสีฟัน 2


ที่อยู่

151 หมู่ 8 ตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้ประสานแหล่ง

นางสาวณัฏฐพร จันทขันธ์ โทร 0931300419

จุดเด่น

เป็นแหล่งเรียนรู้ สาธิต การเสริมรากส้มโอ

ประวัติความเป็นมา

-

กิจกรรม

เรียนรู้การเสริมรากส้มโอ จำหน่าย ปลีกและส่ง ทั้งตลาดภายในจังหวัดและนอกจังหวัดเป็นแหล่งเรียนรู้ สาธิต การเสริมรากส้มโอ