สวนเกษตรบ้านดินริมคลองลุงฮุย


ที่อยู่

บ้านดินริมคลอง ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ผู้ประสานแหล่ง

นายอนันต์ชณัฐ โทร 0931304912

จุดเด่น

เยี่ยมชมสวนและเลือกซื้อผลผลิตทางการเกษตร

ประวัติความเป็นมา

เป็นบ้านดินริมคลอง ที่รายล้อมไปด้วยผลไม้ เช่น เงาะ ทุเรียน มะไฟ ซึ่งยังคงกลิ่นไอของความเป็นธรรมชาติที่สวยงาม

กิจกรรม

นักท่องเที่ยวสามารถเข้าเยี่ยมชมสวน และเลือกซื้อผลผลิตทางการเกษตรในสวน พร้อมไปกับการท่องเที่ยวชมธรรมชาติ