ฟาร์มเมล่อน-แตงโม Farm Yai Dee - ฟาร์มใหญ่ดี


ที่อยู่

บ้านเพชรสุวรรณ ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

ผู้ประสานแหล่ง

นายยุทธนา อินทสิทธิ์ โทร 0979723799

จุดเด่น

เรียนรู้ขั้นตอนการปลูกเมล่อน

ประวัติความเป็นมา

เริ่มจากมีความชอบรับประทานเมล่อน แต่ไม่อยากซื้อรับประทานเพราะราคาแพง เลยเริ่มทดลองปลูกเป็นระบบเปิดเอง ซึ่งก็ยังไม่ประสบความสำเร็จจึงได้ไปฝึกงานที่ฟาร์มเมล่อนที่จังหวัดบุรีรัมย์เป็นเวลา 1 ปี เมื่อมีประสบการณ์และมีความรู้ความชำนาญในการออกแบบ และสร้างโรงเรือน จึงได้กลับมาเปลี่ยนพื้นที่นาบางส่วนมาปลูกเมล่อน จึงได้ทำการปรับพื้นที่นา 2 ไร่ เพื่อสร้างฟาร์มเมล่อน

กิจกรรม

มีการจัดกิจกรรมเรียนรู้ขั้นตอนการปลูกเมล่อน
พร้อมจำหน่ายเมล็ดพันธุ์
และมีการเก็บผลผลิตจากต้นในแปลงด้วยต้นเอง