ท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านนาต้นจั่น (โฮมสเตย์บ้านนาต้นจั่น)


ที่อยู่

หมู่ 5 ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ผู้ประสานแหล่ง

เกตุทิพย์ วุฒิสาร โทร 0884957738

จุดเด่น

โฮมสเตย์บ้านนาต้นจั่น หมู่บ้านอัตลักษณ์ จ.สุโขทัย

ประวัติความเป็นมา

บ้านนาต้นจั่นเป็นชุมชมดั้งเดิมอพยพมาจากเมืองเหนือ และเมืองลับแล ภาษาที่ใช้เป็นภาษาเหนือ หมู่บ้านนาต้นจั่นเป็นหมู่บ้านเล็กๆ มีต้นจั่นขึ้นอยู่มากมาย จึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านนาต้นจั่น ชุมชนอยู่กันแบบพี่แบบน้อง เอื้ออาทรต่อกัน มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน บ้านนาต้นจั่นเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชนในเชิงอนุรักษ์ ได้ท่องเที่ยวสัมผัสกับธรรมชาติแบบครบวงจร โดยได้จัดเป็นที่พักแบบโฮมสเตย์ให้นักท่องเที่ยว ได้มาพักร่วมกับเจ้าของบ้านทำกิจกรรมร่วมกันเรียนรู้วิถีชีวิตตามชุมชน

กิจกรรม

1.แวะทานข้าวเปิ๊บ อาหารพื้นเมืองชื่อ
2.ชมวิถีชุมชนในหมู่บ้าน ชมสวนผลไม้และท้องทุ่ง
3.เรียนรู้การทำผ้าหมักโคลน
4.ชมการสาธิตทำตุ๊กตาบาโหน
5.ชมกลุ่มตอไม้บ้านนาต้นจั่น
6.ชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกที่จุดชมวิวห้วยต้นไฮ
7.ชมและรับประทานอาหารท้องถิ่นข้าวเปิ๊บ