วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม (อ้วนเงินโฮม)


ที่อยู่

ที่อยู่ 73 หมู่ 7 ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

ผู้ประสานแหล่ง

นายเสวียน กันทะชุมภู โทร 0878433243

จุดเด่น

บริการที่พักแบบโฮมสเตย์และนำเที่ยวทุ่งเสลี่ยม

ประวัติความเป็นมา

อำเภอทุ่งเสลี่ยม ได้รับวัฒนธรรมมาจากล้านนา มีศิลปหัตถกรรม วัดหลวงพ่อศิลา,วัดพิพัฒนมงคล ผู้คนที่นี่ส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรเวลาว่างจากการทำงานเกษตรจะทำอาหารแปรรูป,ผ้าทอพื้นเมือง มีสิ่งแวดล้อมธรรมชาติคลองน้ำแม่มอก ภูเขาที่สวยงาม

กิจกรรม

พืชผักปลอดภัยจากสารพิษ/ผักกางมุ้ง/เห็ดโคนน้อย
สินค้าเกษตรแปรรูปต่างๆ แหนมหมู แหนมเห็ด
สวนผลไม้ต่าง ๆ เช่น ลำไย มะยงชิด (สวนครูเล็ก)
ฮ่อมโด่ฟาร์ม
กาดฮิมต้าทุ่งเสลี่ยม
วัดหลวงพ่อศิลา
วัดพิพัฒมงคล
ฝายน้ำล้นปางบ่อทอง
โฮมสเตย์