ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก


ที่อยู่

99/1 หมู่ 5 บ้านบางทราย ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ผู้ประสานแหล่ง

นางสาววรรณวิสา สพประสงค์ โทร 0894763877

จุดเด่น

เรียนรู้การผลิตพืชและเก็บผลผลิตตามฤดูกาล ตามแปลงเรียนรู้ ชมเรือนกล้วยพิษณุโลก

ประวัติความเป็นมา

ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์กล้วยมากกว่า 100 สายพันธุ์ ซึ่งกล้วยแต่ละสายพันธุ์มีผลผลิตตลอดทั้งปี โดยเฉพาะกล้วยน้ำว้ามะลิอ่องที่นิยมนำมาทำเป็นกล้วยตาก ที่มีรสชาติหวานและอร่อยเป็นพิเศษเมื่อนำผลผลิตกล้วยที่มีอายุ 110 วัน มาตาก ทั้งยังให้สีสันที่ชวนรับประทาน นอกจากนี้ยังมีแปลงเรียนรู้ไม้ผลนานาชนิด เช่น ทุเรียน ลองกอง เงาะ ส้มโอ หม่อน ฝรั่ง กะท้อน มะปราง มังคุด มะนาว มะขาม และมะม่วง ซึ่งสามารถเข้าชมและชิมผลผลิตได้ตามฤดูกาล

กิจกรรม

1. กิจกรรมชมทุ่งทานตะวัน ช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน ชมทุ่งปอเทือง ช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคม
2. กิจกรรมการเรียนรู้การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ได้แก่ กล้วย อ้อยโรงงาน และหน่อไม้ฝรั่ง
3. แปลงอนุรักษ์พันธุกรรมกล้วย และเรือนกล้วยพิษณุโลก