กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านปากทรวง


ที่อยู่

195/1 หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ผู้ประสานแหล่ง

นางจิราภรณ์ เขตแดน โทร 0931302799

จุดเด่น

ชมสวน-ชิมผลไม้ตามฤดูกาล

ประวัติความเป็นมา

บ้านปากทรวง ตั้งอยู่ในตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับธรรมชาติสวยงาม และมีการประกอบอาชีพการเกษตร คือ การเกษตรพืชสวน เช่น ทำสวนทุเรียน ทำสวนลองกอง และสวนลางสาด นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมสวนและเก็บผลผลิตมารับประทานได้ด้วย

กิจกรรม

1) ชมสวน-ชิมผลไม้ตามฤดูกาล (ทุเรียน,ลองกอง,ลางสาด)
2) พักผ่อน,พักค้าง(กางเต้นท์) ณ จุดชมวิวเหนืออ่างเก็บน้ำห้วยทรวง
3) ชมต้นทุเรียนยักษ์อายุ 200 ปี
4) สักการะอนุเสาวรีย์เจ้าหมื่นด้ง