ท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำบลแม่พลู


ที่อยู่

151 หมู่ 1 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ผู้ประสานแหล่ง

นางปุณยนุช ทองชั้น โทร 0875212432

จุดเด่น

ไม้ผลคุณภาพ

ประวัติความเป็นมา

“ตำบลแม่พลู”เดิมชาวบ้านอพยพติดตาม เจ้าฟ้าฮ่าม กุมารจากเชียงแสน เมื่อปี 2300 และปลูกสร้างบ้านเรือน บ้านแสนสิทธิ, บ้านพันแหวนและบ้านห้วยใต้ ต่อมายุบเป็น ตำบลแม่พลูอุดมด้วยผลไม้ โดยเฉพาะ ทุเรียนหลงลับแล หลินลับแล ลางสาด ลองกอง มังคุด กาแฟ สภาพเป็นภูเขาสลับซับซ้อนโดยมีน้ำมีป่าไม้อุดมสมบรูณ์ ตำบลแม่พลู มี 11 หมู่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่ทำสวนผลไม้ และมีแหล่งท่องเที่ยว น้ำตกแม่พลู วัดผักราก, จุดชมวิวห้วยเรือ, จุดชมวิวโจ๊โก้เก้าแกและตลาดกลางผลไม้หัวดง รอให้นักท่องเที่ยวมาเยือน

กิจกรรม

1. ไม้ผลคุณภาพ ทุเรียนหลงลับแล GI – หลินลับแล GI ลองกอง ลางสาด
2. ชมตลาดกลางผลไม้ และชิมทุเรียนใต้ต้น
3. สินค้าเสื้อผ้าและของที่ระลึก
4. แหล่งเรียนรู้ตามสวนเกษตรแบบธรรมชาติ ศึกษาการปลูกไม้ผลผสมผสานตามสภาพพื้นที่
5. จุดชมวิว ห้วยเรือ, น้ำตกแม่พลู, วัดผักราก, จุดชมวิวม่อนผักกูด, จุดชมวิวโจ้โก้เก๊าแก
6. ผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรในท้องถิ่น เช่น ทุเรียนกวน, ทุเรียนทอด, สินค้าที่ระลึกตามฤดูกาล