แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำบลแก่นมะกรูด


ที่อยู่

หมู่ที่ 4 ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

ผู้ประสานแหล่ง

นายวิโรจน์ เล่าเกษตรวิทย์ โทร 0857317765

จุดเด่น

สัมผัสอากาศหนาว เคล้าสายหมอกกับดอกไม้และ ผลไม้เมืองหนาว

ประวัติความเป็นมา

บ้านแก่นมะกรูด มีความหลากหลายของชาติพันธุ์ ทั้งไทย จีน มอญ ลาว แขก กะเหรี่ยง ละว้า ขมุ อยู่บนพื้นที่สูงของจังหวัดอุทัยธานี เป็นที่ตั้งโครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหา และพัฒนาพื้นที่ ต.แก่นมะกรูด โดยมีมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริร่วมบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่ มีอากาศเย็นเกือบตลอดทั้งปี มีสวนดอกไม้และผลไม้เมืองหนาว นานาพรรณ สวนพฤษศาสตร์บ้านแก่นมะกรูดถือเป็นสถานที่ยอดนิยมในช่วงฤดูหนาวที่นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยว หนาวราวกับว่าได้ไปเยือนภาคเหนือตอนบน จนมีคนพูดว่า “อำเภอบ้านไร่ บรรยากาศเชียงใหม่ ไม่ไกลกรุงเทพฯ”

กิจกรรม

1. เก็บสตอร์เบอร์รี่
2. ชิมเก๊กฮวยและกาแฟอราบิก้า
3. ศึกษาและเรียนรู้การส่งเสริมการเกษตรตามแนวพระราชดำริและชมพืชผักไม้ผลเมืองหนาว
4. ท่องเที่ยววิถีชีวิตชาวไทยภูเขากะเหรี่ยงโปว์