วิสาหกิจชุมชนผลิตไม้ผลตำบลคอกควาย


ที่อยู่

20 หมู่ที่ 7 ตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

ผู้ประสานแหล่ง

นายวิโรจน์ เผ่าพันธุ์โพธิ์ โทร 0953193828

จุดเด่น

ลองตัดผลผลิตที่สุกและเก็บผลผลิตด้วยตนเอง

ประวัติความเป็นมา

อุทัยธานี เป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงด้านไม้ผลไม่แพ้จังหวัดอื่น ที่ผ่านมาพบว่า ทุเรียนและผลไม้หลายชนิดเป็นที่ต้องการของตลาดผู้บริโภค แม้ชื่อเสียงทุเรียนของอุทัยธานีจะไม่โด่งดังในระดับแถวหน้า แต่บรรดานักชิมมืออาชีพต่างรู้กันดีว่า ทุเรียนของจังหวัดนี้อร่อยไม่เป็นรองใคร อำเภอบ้านไร่ เป็นอีกแห่งที่ปลูกทุเรียนและไม้ผลหลายชนิดได้ดีมีคุณภาพเนื่องจากอำเภอบ้านไร่มีสภาพพื้นที่และสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม ชาวบ้านส่วนใหญ่จึงปรับเปลี่ยนจากทำพืชไร่มาทำสวนผลไม้ผสมช่วยสร้างรายได้ แก้ปัญหาราคาผลผลิตทางเกษตรตกต่ำ และปัญหาจากสภาพอากาศ ต้นทุน และการตลาด

กิจกรรม

1.เปิดให้นักท่องเที่ยวที่สนใจในการทำสวนสามารถเข้ามาศึกษาดูงานได้ สามารถลองตัดผลผลิตที่สุกและเก็บผลผลิตด้วยตนเอง.เช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง
2.เรียนรู้และศึกษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาการทอผ้าซึ่งได้รับวัฒนธรรมการทอผ้ามาจากบรรพบุรุษลาวครั่ง