วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรปากช่อง


ที่อยู่

16 หมู่ 7 ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ประสานแหล่ง

คุณวีระกฤตินุ์ ธาระเวทย์ โทร 044-993 794

จุดเด่น

เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง

ประวัติความเป็นมา

เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกพืชผัก เพาะเห็ด ไม้ผล ครบวงจร เป็นการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่หลากหลาย ทั้งอำเภอปากช่อง

กิจกรรม

แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรปากช่อง เขาใหญ่ฟาร์มวิลเลจ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีทั้งฟาร์ทแกะ กระต่าย ศูนย์เรียนรู้ดูงานท่องเที่ยวครบวงจร อีกทั้งมีกิจกรรมให้ทำมากกว่า 20 อย่างเช่น เก็บเห็ด เก็บไข่ จัดสวนขวด ทำพิซซ่าเตาดิน ทำเทียนสมุนไพร ปั้นดิน ทำสบู่ เป็นต้น เปิดทุกวัน ค่าเข้าชม 100 บาท
กรีนมี ออแกนิคฟาร์ม ความโดดเด่นอยู่ที่วิถีการทำเกษตรอินทรีย์ มีการปลูกข้าว เลี้ยงสัตว์ ปลูกผัก เพาะเห็ดและการแปรรูปสินค้าที่มีคุณภาพ และมีที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเรียนวิถีเกษตรอินทรีย์ เข้าชมควรติดต่อก่อนล่วงหน้า
สวนผักปากช่อง สวนผักปากช่องโดดเด่นเรื่องวิถีเกษตรแบบพอเพียง โดยแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ให้ผู้เข้าชมได้ศึกษาดูงาน และคุณหนุ่มเสกเจ้าของสวนซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นเกษตกรดีเด่น ยังสามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การจัดการการเกษตรได้เป็นอย่างดี
สวนกูโน่ แหล่งปลูกผักสลัดอินทรีย์ต้นแบบที่มีคุณภาพสูง มีการสาธิตการปลูกผักและจัดกิจกรรมปลูกผักสำหรับเด็ก ๆเป็นหมู่คณะและยังสอนทำสลัดผัก สลัดโรล อีกด้วย
ตลาดน้ำเขาใหญ่ แหล่งพืชพันธุ์ดอกไม้กว่า 200 ชนิด ให้ได้ชมและศึกษาดูงาน และยังมีกิจกรรมกาแฟคั่วมือให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมทำกิจกรรม เปิดทุกวัน ค่าเข้า100 บาท
สวนองุ่น มีอยู่หลากหลายสวน ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรปากช่อง เช่น สวนขวัญศรี สวนชัยพฤกษ์ สวนองุ่นคุณหวาน สวนพรมชน ไร่องุ่นไวน์อัลซิดินี่เป็นต้น
สวนทุเรียน ทุเรียนปากช่องที่ต้องจองกันก่อนล่วงหน้าเท่านั้นด้วยรสชาติที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของผลไม้ปากช่องจึงทำให้นักท่องเที่ยว ต้องเดินทางมาชิมถึงสวน สวนทุเรียนซีต้า ไร่วงษ์เกษตร 2 สวนในกลุ่มของเราที่ผลิตทุเรียนคุณภาพของปากช่อง
ไร่เคนผาพงษ์ ไร่สตรอเบอรี่ออแกนิค เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เก็บเองกับมือที่สำคัญ อร่อยและปลอดภัย สวนลุงชอบ สวนขนาดใหญ่บนพื้นที่กว่า 1200 ไร่ ปลูกกล้วย มะม่วง แก้วมังกร คุณภาพส่งออกเหมาะกับคณะศึกษาดูงานเป็นหมู่คณะ