ปาป้าฟาร์มสเตย์


ที่อยู่

181 หมู่ 9 ตำบลไืทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ประสานแหล่ง

นางสาวกัญญาภัทร วราอภิวุฒิ โทร 099-4460202

จุดเด่น

นักท่องเที่ยวได้ลองหัดทำงานในแปลงผัก

ประวัติความเป็นมา

เดิมทีพื้นที่เป็นสวนผลไม้ และได้น้อมนำพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 ในเรื่องป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ทำเกษตรแบบรักษาสมดุลให้ธรรมชาติไม่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมปลูกพืชหลากหลาย ปลูกผักตามฤดูกาล งดใช้สารเคมี และเพิ่มพื้นที่ปลูกป่าให้มากขึ้น
ปี2560 ได้เปิดบ้านเปิดสวนให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเยี่ยมชม โดยใช้ชื่อว่า ปาป้าฟาร์มสเตย์ ปาป้า (PAPA) หมายความถึงพ่อ จากแนวพระราชดำริของพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นรูปแบบการทำเกษตรของฟาร์มเรา และพ่อของเราที่มอบผืนดินให้เป็นมรดกในการทำกินมาจนถึงทุกวันนี้

กิจกรรม

- นักท่องเที่ยวได้ลองหัดทำงานในแปลงผัก สวนผลไม้/ เก็บผักและผลมิไปเป็นวัตถุดิบในการทำอาหาร
- เวิร์คช๊อปทำอาหารเมนูสุขภาพจากวัตถุดิบที่หาได้ในสวน
- เส้นทางสำรวจธรรมชาติ เรียนรู้ธรรมชาติรอบๆตัว ในเส้นทางศึกษาธรรมชาติในสวนของเราและสวนของเพื่อนบ้าน
- กินกรรมออกกำลังกาย โยคะในสวน
- เส้นทางปั่นจักรยานชมธรรมชาติและวิถีชุมชน