ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน


ที่อยู่

101 ม.2 ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ผู้ประสานแหล่ง

นายอรรถพันธ์ นันทกิจรัตนกูล โทร 0649971128

จุดเด่น

เที่ยวชมอุทยานกล้วยไม้พื้นเมืองเรียนรู้ด้านการเกษตร

ประวัติความเป็นมา

ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน ตั้งอยู่บริเวณป่าสงวนแห่งชาติแม่ธิ – แม่ตีบ – แม่สาร ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน อยู่ห่างจากจังหวัดลำพูน ประมาณ 18 กิโลเมตร

กิจกรรม

1. แปลงสาธิตเรียนรู้ด้านการเกษตร เช่น จุดเรียนรู้แม่พันธุ์สตรอเบอรี่ กล้วยน้ำว้า ปูเล่ จิงจูฉ่าย ตะไคร้พันธุ์ขาวหยวก
2. อุทยานกล้วยไม้พื้นเมือง
3. แปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง