สวนประเสริฐอินทผลัมเซราะกราว


ที่อยู่

81 ม.14 ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ประสานแหล่ง

นางสาว ทิวานันท์ ผลประทีปสุริยา โทร 0629821899

จุดเด่น

สวนอินทผลัม

ประวัติความเป็นมา

สวนเริ่มปลูกอินทผลัมตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2560 เพราะ เป็นพืชที่อายุยืน ให้ผลผลิตสูง ศัตรูและโรคน้อย ที่สำคัญคือช่วงเวลาที่เราต้องเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษคือช่วงที่เราว่าง (เราทำธุรกิจส่วนตัวคืออาชีพทำขนม) ช่วงที่ว่าดูแลพิเศษคือช่วง เดือน กุมภาพันธ์ถึงเมษายน เนื่องจากประเทศไทยร้อนชื้น ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ ต้นติดเชื้อรา มีด้วงแรดมารบกวนจึงออกไปศึกษาดูงานและเอามาปรับใช้ จากนั้นได้ออกร้านขายอินทผลัมก็ได้ข้อคิดและคำติชมของลูกค้า จากเสียงติชมของลูกค้าเราจึงได้เอามาปรับปรุงการดูแลสวนให้ได้คุณภาพ จากสาเหตุนี้ผมจึงได้เข้ามาเป็น YSF ได้ขอจดทำGAP ได้รวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกอินทผลัมในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยจะให้สมาชิกเข้าขอจดGAP เพื่อให้มีมาตรฐานในแปลงและผลผลิต

กิจกรรม

1.ช่วงเก็บเกสรตัวผู้ คือช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ สามารถมานอนแคมป์เพื่อร่วมทำกิจกรรมตอนเช้าได้
2.ช่วงผสมเกสร คือช่วงกุมพันธ์ถึงเมษายน สามารถมาร่วมได้เหมือนโปรแกรมข้อที่1.
3.ช่วงคัดและตกแต่งช่อจั่น คือช่วงมีนาคมถึงพฤษภาคม สามารถมาร่วมได้เหมือน โปรแกรมข้อที่1.
4.มีศูนย์ไส้เดือนที่เราเลี้ยงเพื่อใส่ต้นไม้ ใช้ได้ทั้ง มูลไส้เดือน ตัวไส้เดือน เพื่อลดต้นทุนการปลูก (ประสบการณ์เลี้ยงกว่า6ปี)
5.มีอินทผลัมจำหน่ายทั้งสดและแห้ง
6.สมูทตี้อินทผลัมทั้งผลสดและผลแห้ง
7.ขนมที่แปรรูปจากอินทผลัม
8.แปรรูปอินทผลัมผลแห้ง
9.จำหน่ายมูลไส้เดือนและตัวไส้เดือน
10.สามารถแนะนำแนวทางการปลูกอินทผลัมได้และเทคนิคต่างๆ