อินทผลัมเพชรสงวนฟาร์ม


ที่อยู่

242 ม.7 ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ประสานแหล่ง

นางสาววรุณนภา แสนมี โทร 096-791-8385

จุดเด่น

สวนได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร

ประวัติความเป็นมา

สวนเริ่มปลูกอินทผลัมเมื่อปลายเดือนตุลาคม ปีพ.ศ.2559 เพราะว่าที่ดินแปลงนี้เป็นดินทรายและอินทผลัมเป็นพืชที่อายุยืนให้ผลผลิตสูง ที่สำคัญคือให้คุณค่าทางอาหารเยอะ จึงเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องการเลือกกินอาหารที่มีคุณภาพ ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ ต้นติดเชื้อรา มีทั้งด้วงแรดและด้วงมะพร้าวที่มารบกวนจนต้นอินทผลัมโทรมยอดไม่ขึ้นหรือตายไป ก็ปรึกษาผู้รู้ ศึกษาดูงานและเอามาปรับใช้ ผลผลิตในปีแรกขายดีมาก ไม่พอกับความต้องการของลูกค้า และได้ข้อคิดและคำติชมของลูกค้า จึงได้เอามาปรับปรุงการดูแลสวนให้ได้คุณภาพ จากสาเหตุนี้จึงได้เข้ามาเป็น YSF และสวนก็ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร

กิจกรรม

1.ช่วงเก็บเกสรตัวผู้ คือช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ สามารถมานอนแคมป์ กางเต้นท์เพื่อร่วมทำกิจกรรมตอนเช้าได้
2.ช่วงผสมเกสร คือช่วงกุมพันธ์ถึงเมษายน สามารถมาร่วมได้เหมือนโปรแกรมข้อที่1.
3.ช่วงคัดและตกแต่งช่อจั่น คือช่วงมีนาคมถึงพฤษภาคม สามารถมาร่วมได้
4.มีอินทผลัมจำหน่ายทั้งสดและแห้ง
5.มีชาดอกอินทผลัม กลิ่นหอมละมุน ดื่มอุ่นๆดีต่อสุขภาพ
6.เรียนรู้วิธีทำอินทผลัมแห้งไว้จำหน่ายช่วงที่ผลสดหมดฤดูกาล
7.สามารถแนะนำแนวทางการปลูกอินทผลัมได้และเทคนิคต่างๆ