ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร


ที่อยู่

39 หมู่ 12 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ประสานแหล่ง

นางผุสดี ศรลัมพ์ โทร 0840632934

จุดเด่น

เที่ยวชมกล้วยไม้ หลากหลายวิชาการ เชี่ยวชาญเรื่องเห็ด

ประวัติความเป็นมา

กรมส่งเสริมการเกษตรมีนโยบายให้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เป็นสถานที่จัดฝึกอบรมในการถ่ายทอดเทคโนโลยีจึงต้องเตรียมพื้นที่ในการก่อสร้างอาคารฝึกอบรมและหอพัก แปลงสาธิต และแปลงทดสอบ แต่เนื่องจากพื้นที่ของศูนย์ฯ มีน้อย ไม่สามารถขยายพื้นที่ได้ จึงได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ที่ปัจจุบันซึ่งเป็นที่ดินของคหบดีชาวจีนชื่อ ใช้ ต่อมาถึงสมัยคุณปู่เดชและคุณย่าเหม สาตรพันธุ์ ครอบครองที่ดินและท่านทั้งคู่เสียชีวิตลง บุตร-ธิดา จึงได้มอบที่ดินจำนวน 15 ไร่ ให้แก่ทางราชการ ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์ ฯ ทุกวันนี้ โดยใช้ชื่อว่า “ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์พืชสวนสมุทรสาคร”

กิจกรรม

1. เรียนรู้กล้วยไม้สายพันธุ์ต่างๆ เช่น กล้วยไม้สกุลหวาย สกุลอะแรนด้า สกุลแคทลียา สกุลสปาโตกลอสติส สกุลออนซิเดียม กล้วยไม้พันธุ์แท้ เรียนรู้การเพาะเมล็ดกล้วยไม้ การขยายพันธุ์พืชแบบต่างๆ การเพาะต้นอ่อนพืช และการปลูกผักลอยฟ้า
2. การเพาะเห็ด การปลูกผักไร้ดิน และการปลูกผักลอยฟ้า
3. การเลี้ยงไส้เดือน การเลี้ยงจิ้งหรีด การเลี้ยงชันโรง
4. กิจกรรมการแปรรูป การทำแหนมเห็ด อาหารจากเห็ด การร้อยมาลัยดอกกล้วยไม้ การปักดอกกล้วยไม้อย่างง่าย และการทำผลิตภัณฑ์จากน้ำมันตะไคร้หอม