ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสวนครูเลอทัยฟาร์มสเตย์ (ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสวนหนองหมาบักสิงห์ฟาร์มสเตย์ตลาดในสวน)


ที่อยู่

19/12 บ้านละทาย หมู่ที่ 8 ตำบลละทาย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ผู้ประสานแหล่ง

นางพัชรีภรณ์ พลศักดิ์ โทร 084-4305991

จุดเด่น

ฐานเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่

ประวัติความเป็นมา

คนโบราณมีเรื่องเล่ากันมานานมาก มีทิดสิงห์พาสุนัขมาล่าเนื้อบริเวณนี้ ไล่ล่ามาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงหนองแห่งนี้พอดี สุนัขของทิดสิงห์มาถึงเนินหนองแล้วโดนงูจงอาง กัดหัวสุนัขจนตาย เขาเลยเรียกหนองแห่งนี้ว่า “หนองหมาบักสิงห์”

กิจกรรม

เป็นฐานเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่พื้นที่ 15 ไร่ มีที่พักในแบบฟาร์มสเตย์ มีบ้านต้นไม้กาแฟ มีสถานที่โรงเรือนบรรยายศาสตร์พระราชา มีลานแสดงศิลปวัฒนธรรมชนเผ่าลาวละทาย มีการจัดตลาดในสวนเฉพาะที่มีคณะทัวร์เข้ามา ฯลฯ