แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านตาติด


ที่อยู่

หมู่ 3 ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ประสานแหล่ง

น.ส.นภัสวรรณ เมณะสินธุ์ โทร 0933207860

จุดเด่น

จุดผลิตไม้ดอกไม้ประดับแหล่งสำคัญของจังหวัดอุบลราชธานี

ประวัติความเป็นมา

วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตดอกเบญจมาศบ้านตาติด เป็นจุดผลิตไม้ดอกไม้ประดับแหล่งสำคัญของจังหวัดอุบลราชธานี และสามารถเชื่อมต่อไปไหว้สักการะอัฐิหลวงปู่ชาที่วัดหนองป่าพง ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางไปสักการะอัฐิหลวงปู่ชาที่วัดหนองป่าพงก็สามารถเดินทางไปเยี่ยมชมและถ่ายภาพได้ที่แหล่งผลิตไม้ดอกไม้ประดับที่วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตดอกเบญจมาศบ้านตาติดได้

กิจกรรม

1. เป็นจุดผลิตไม้ดอกไม้ประดับแหล่งสำคัญของจังหวัดอุบลราชธานี
2. สามารถเชื่อมต่อไปไหว้สักการะอัฐิหลวงปู่ชาที่วัดหนองป่าพง ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ
3. กิจกรรมเบญจมาศบาน เทศกาลแห่งรักในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี