แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสวนสตอเบอรี่กลางทุ่งยโสธร


ที่อยู่

บ้านแคนน้อย หมู่ที่1 ตำบลแคนน้อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ผู้ประสานแหล่ง

นายประยงค์ศักดิ์ ศรีโคตร โทร 088-5734896

จุดเด่น

การปลูกสตอเบอรี่ในเขตร้อน

ประวัติความเป็นมา

สวนสตรอว์เบอรี่เพียงแห่งเดียวในยโสธร เปิดโอกาสให้ประชาชนที่สนใจเข้าเยี่ยมชมและถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกเตรียมต้อนรับการท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาว หลังจากที่สวนสตรอว์เบอรี่กลางทุ่งนี้ได้ทดลองปลูกสตรอว์เบอรี่ซึ่งเป็นพืชเมืองหนาวในพื้นที่จังหวัดยโสธร ซึ่งเป็นเขตร้อน จนประสบความสำเร็จสามารถเก็บผลผลิตส่งจำหน่ายเป็นรายได้ให้กับเกษตรกร อีกทั้งยังได้รับความสนใจจากประชาชน มาเที่ยวชมสวนและถ่ายรูปเป็นที่ระลึก เน้นการปลูกสตรอว์เบอรี่อินทรีย์ เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค

กิจกรรม

การปลูกสตอเบอรี่ในเขตร้อน